KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO, informuję Państwa, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest tłumacz przysięgły Damian Chmielecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Damian Chmielecki Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego z siedzibą we Wrocławiu (ul. Przyjaźni 8/10, Wrocław 53-030), NIP 5971709790, dalej Administrator,

2) kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej, adres e-mail: biuro@damianchmielecki.pl, telefonicznie pod nr +48 509 949 817 oraz listownie pod adresem: Damian Chmielecki Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego, ul. Przyjaźni 8/10, 53-030 Wrocław,

3) Państwa dane osobowe przekazane mi osobiście, poprzez kontakt telefoniczny, przesłane listem bądź pocztą elektroniczną są przetwarzane w celu: komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO), zawarcia i realizacji umowy dotyczącej wykonania tłumaczenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO), realizacji rozliczeń finansowych z klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych Administratora na podstawie odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, np. ustawa o rachunkowości itd.),

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia danych uniemożliwia realizację powyższych celów,

5) Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

6) Państwa dane osobowe będą powierzane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. osobie, która prowadzi księgowość Administratora),

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawartą umową o wykonanie tłumaczenia lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lud do ustania celu ich przetwarzania,

8) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Damian Chmielecki

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

ul. Przyjaźni nr 8 m. 10, 53-030 Wrocław
NIP: 5971709790

Numer konta bankowego:
36 1140 2004 0000 3302 8100 8762

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

Dojazd komunikacją miejską:
przystanek Braterska (tramwaj nr 7 i 17)

Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Damian Chmielecki Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.